Öppna Kristdemokrater


KRISTDEMOKRATERNAS HBT+FÖRBUND OFFICIAL MERCHANDISEÖppna Kristdemokrater är Kristdemokraternas hbt+förbund. Vi arbetar för att öka kunskapen om och förbättra livsvillkoren för
människor som bryter normen för sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck och könskarakteristika.
För mer information om Öppna Kristdemokrater klicka här