Öppna Kristdemokrater


KRISTDEMOKRATERNAS HBT+FÖRBUND OFFICIAL MERCHANDISE

June is the official Pride month around the world. ÖKD products are not stocked items but are printed on demand. So be sure to place your order well in advance!Öppna Kristdemokrater är Kristdemokraternas hbt+förbund. Vi arbetar för att öka kunskapen om och förbättra livsvillkoren för
människor som bryter normen för sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck och könskarakteristika.
För mer information om Öppna Kristdemokrater klicka här