Svar På Tal Exclusive

Svar På Tal är nu inne på sitt 4:e år i etern. Detta firar vi med att ta fram en "exclusive line" av 
merchandise som endast kommer att finnas i ett begränsat antal.